Trainingssessies

Zpica traint individueel, in kleine groepen of grote klassen tot 20 personen, op trainingslocaties, in-company of online. Verschillende trainingssessies zijn mogelijk van korte workshops tot meerdaagse trainingen, overdag of ’s avonds.

Zpica zorgt ervoor dat de trainingssessies zinvol én boeiend zijn. Toegankelijk en informeel, maar ook doelgericht. Sturend waar het moet en coachend waar het kan. Hoe een sessie er ook uitziet, de focus ligt voor de deelnemers op:

  • Oefening: kennis meteen toepassen in theorie- of praktijkopdrachten
  • Afwisseling:  variëren in werkvormen, zoals rollenspelen, brainstormsessies en eigen presentaties door deelnemers
  • Toepasbaarheid: individuele cases uit de dagelijkse praktijk inbrengen

Zpica vindt het belangrijk dat ook de communicatie over de trainingen duidelijk is. Daarom worden deelnemers vooraf goed geïnformeerd over inhoud, organisatie en de voorbereiding die van hen verwacht wordt. De leerbehoefte van de deelnemers wordt bepaald door een intake die daaraan vooraf gaat. Na afloop van elke training is er altijd een evaluatie en een overzicht van alle activiteiten die deel uitmaken van een eventueel nazorgtraject.