Achter Zpica zit een kleine persoonlijke geschiedenis.

Mensen worden ergens goed in…

Na meer dan 20 jaar werkervaring in verschillende organisaties en in uiteenlopende rollen is me wel duidelijk waar ik echt warm van word: mensen zichzelf tot bloei zien brengen. Ze helpen met leren en begrijpen. Ze iets nieuws laten ervaren, de professionele ontwikkeling stimuleren en ze tot prestaties laten komen. En daarbij zo goed mogelijk faciliteren door duidelijkheid en structuur te bieden, ze persoonlijk te begeleiden en als rolmodel te fungeren.

En ik help ze daar graag bij …

Dat begon al in mijn tijd als student en AIO chemische technologie aan de TU Eindhoven: ik was een aantal jaar student-assistent, was redacteur van het faculteitsblad en schreef collegedictaten. In mijn eigen tijd was ik toen o.a. hockeycoach en –trainer en kliminstructeur. Leren vond ik leuk, dus na mijn afstuderen in 1991 volgde een 1e graads docentenopleiding en als dienstplichtig officier mocht ik dat jaar ook nog een peloton militairen opleiden. In 1995 ging ik ‘echt’ aan het werk. Ook toen kwam het op mijn pad: trainingen ontwikkelen en geven, collega’s coachen, stagiairs begeleiden, intervisies doen en het ontwikkelen van studiemateriaal, handleidingen en presentaties. Steeds weer bruggen slaan tussen mens en techniek/kennis en tussen mensen onderling. Ik rolde vanaf 2006 ook gemakkelijk in het ‘regelwerk’ er omheen: projectmanagement, teamleiding, accountmanagement en consultancy. Mijn perspectief op de organisaties waarvoor ik werkte werd hiermee nog eens verbreed.

Met Zpica kies ik daar 100% voor …

Het plezier hierin is altijd gegroeid, maar ik wilde er nog meer mijn eigen vorm en inhoud aan geven. Omdat ik weet hoe het werkt: denken en aanvoelen hoe trainen, schrijven en (bege)leiden het beste kan. En dit zelf regelen natuurlijk, het liefst als projectmanager en in samenwerking met anderen. Daarom ben ik in januari 2013 gestart met Zpica. Om mijn eigen ideeën en kwaliteiten nog meer naar voren te laten komen. Om me helemaal te richten op wat ik wil, goed kan en leuk vind. En de mensen om me heen daarin te laten delen.

En zo blijf ik zelf ook leren …

Ik hou van afwisseling: ik verveel me niet snel, en ik weet wanneer ik nog nodig ben en wanneer ik mijn bijdrage geleverd heb. Daarom blijf ik nieuwe dingen proberen. Mijn ervaring neem ik daarin mee laat ik meteen weer groeien, dat vind ik de mooiste manier van leren. Mijn stijl: eerst denken, dan doen, helder communiceren, gestructureerd stap voor stap naar het resultaat werken en altijd blijven spiegelen. Maar moet het anders dan kan dat ook. Mijn werk en privéleven zorgden voor een aantal grote verrassingen. Die hebben me geleerd nuchter te blijven, flexibel te zijn en snel grote beslissingen te nemen en lastige keuzes te maken. Hoe de situatie ook is, ik haal er de goede dingen uit die ik verder meeneem in mijn leven.

Profiel en CV

In mijn werk heb ik een aantal grote organisaties goed leren kennen, zoals Philips, CBS, UWV, ASML, Capgemini  en Atos. En ik heb verschillende rollen gespeeld, zoals consultant, programmeur, netwerkbeheerder, trainer, auteur, coach, afdelingshoofd, requirements engineer, scrum master en projectmanager. Wil je meer details over mij weten, bijvoorbeeld over de andere organisaties waarvoor ik werkte, de opleidingen die ik volgde, mijn sterke punten en mijn motivatie om dit allemaal te doen? Kijk dan op mijn LinkedIn profiel of neem contact op voor mijn complete CV.